Thứ bảy, 25/01/2020 03:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển cả về lượng và chất

20/07/2019, 14:38 (GMT+7)

Theo đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây.

55% HTX hoạt động hiệu quả

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu trước toàn thể hội nghị.

Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, Bộ đã tham mưu chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các HTX NN phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng.

Mô hình kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp phát triển đa dạng, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Qua đó thúc đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Tính đến 30/6/2019 cả nước đã có 14.452 HTX NN, trong đó 55% hoạt động hiệu quả. Mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của SXNN và nhu cầu thị trường. Nhiều HTX đã liên kết với các doanh nghiệp xây dựng được chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tiềm năng, nội lực của HTX được nâng lên, đặc biệt là trình độ quản lý, khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn. Nhiều HTX đã thu hút được cán bộ chuyên môn, cán bộ trẻ đã qua đào tạo về làm việc và đảm nhận được vai trò kết nối giữa hộ thành viên với doanh nghiệp.

Chưa phát huy hết tiềm năng phát triển

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế hợp tác, HTX phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hầu hết HTX NN có quy mô sản xuất nhỏ, chưa tiếp cận thị trường, khó vay vốn trung hạn và dài hạn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, mặc dù đã có nhiều chính sách nhưng ở một số địa phương chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống. Trong khi đó, HTX là đối tượng yếu thế vì không phải là doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng của HTX DVNN Toàn Thắng (Hải Hậu - Nam Định). 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương trong phát triển của kinh tế tập thể và HTX thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá, kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã có sự phát triển cả về lượng và chất, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên thực tế, kinh tế tập thể, HTX vẫn phát triển chưa tương xứng tiềm năng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết còn chậm, tại nhiều thời gian, thời điểm chưa quyết liệt. Kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu đã có sự cải thiện cả về lượng và chất nhưng chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, vùng miền, địa phương, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa lớn và thị trường.

Trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp vào phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh; ở nhiều địa phương, công tác quản lý nhà nước đối với HTX NN còn chồng chéo; thiếu nguồn lực, chính sách hỗ trợ HTX...

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi Luật HTX; hướng dẫn định mức và thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX NN; rà soát, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX NN tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng.

KẾ TOẠI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận