Thứ tư, 12/12/2018 04:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kinh tế tri thức ở Lâm Đồng

04/04/2012, 10:35 (GMT+7)

Một trong hai khái niệm được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn hiện nay ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung là “kinh tế tri thức”.

Chọn lựa cây giống tại Công ty Sinh học Rừng Hoa (Đà Lạt)

Một trong hai khái niệm được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn hiện nay ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung là “kinh tế tri thức”. Kinh tế tri thức là khái niệm được gắn liền với khái niệm “phát triển bền vững”.

Trong chương trình phát triển của mình, tỉnh Lâm Đồng xác định chiến lược cho giai đoạn tới (2011 – 2020) là đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và phát triển bền vững để đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt bằng hoặc vượt mức bình quân chung của cả nước.

Mới đây, một cuộc hội thảo về xây dựng đội ngũ trí thức Lâm Đồng gắn với nền kinh tế tri thức đã được tổ chức tại Đà Lạt. Tại hội thảo, các đại biểu không những ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương và quốc gia mà còn đặc biệt lưu ý rằng trong giai đoạn phát triển hiện nay và trong tương lai của toàn cầu, nền kinh tế tri thức chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng ở tất cả các quốc gia và ở tất cả các lĩnh vực.

Trong mục tiêu phát triển của mình, Lâm Đồng xác định từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới trong sản xuất để đạt giá trị sản phẩm công nghệ cao trên 50% trong tổng GDP, giá trị sản phẩm công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 40% tổng giá trị công nghiệp, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 60% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp…

Về định hướng, trên lĩnh vực công nghiệp, Lâm Đồng cũng xác định từ nay đến năm 2020 sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp theo hướng phát huy các ngành công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và thị trường; tăng cường đổi mới công nghệ và chất lượng nhân lực công nghiệp để nhanh chóng khắc phục tụt hậu về công nghiệp công nghệ cao so với khu vực đồng thời với việc nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp địa phương. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng xác định sẽ đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học, vào sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng có tính cạnh tranh cao của Đà Lạt – Lâm Đồng.

Trong tổng dân số, Lâm Đồng hiện có 3% người có trình độ từ cao đẳng trở lên. Một trong những tiêu chí để nhận diện nền kinh tế tri thức cho mỗi quốc gia đó là trên 70% lực lượng lao động là trí thức.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận