Thứ bảy, 24/08/2019 04:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kon Tum: 13/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới

24/01/2018, 08:17 (GMT+7)

Đến nay tỉnh Kon Tum đã có 13/86 xã đạt chuẩn xã NTM, 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí...

Kon Tum: 13/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, đến nay tỉnh Kon Tum đã có 13/86 xã đạt chuẩn xã NTM, 2 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn tỉnh là 10,35 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 30% số xã đạt chuẩn NTM, từ nay đến năm 2020 tỉnh phải phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã NTM.

KA SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận