Chủ nhật, 19/01/2020 05:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ký kết quy chế phối hợp giữa Tỉnh uỷ Gia Lai và Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

15/05/2012, 10:09 (GMT+7)

Sáng ngày 11/5/2012, tại TP. Pleiku, Tỉnh uỷ Gia Lai và Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Thực hiện Quyết định 197 – QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng về Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước với cấp uỷ địa phương, sáng ngày 11/5/2012, tại TP. Pleiku, Tỉnh uỷ Gia Lai và Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Theo đó, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tỉnh uỷ Gia Lai phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW. Đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động trao đổi với cấp uỷ địa phương về bộ máy tổ chức, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, sản xuất kinh doanh.

Khi có tình hình khẩn cấp như: thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, bạo loạn… xảy ra ở địa phương, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân ở đó phải điều động người, phương tiện, vật chất để thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu. Đồng thời các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

MAI TRÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận