Thứ tư, 20/06/2018 10:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kỷ luật đối với viên chức

08/07/2013, 10:23 (GMT+7)

Tôi có người bạn là viên chức ở một huyện đang chờ xét kỷ luật vì sử dụng văn bằng giả để được cân nhắc đề bạt chức vụ trong đơn vị.

Bạn đọc Nguyễn Huyên xin hỏi luật gia:

Tôi có người bạn là viên chức ở một huyện đang chờ xét kỷ luật vì sử dụng văn bằng giả để được cân nhắc đề bạt chức vụ trong đơn vị. Bạn tôi có thời gian tham gia quân đội, thời gian nghỉ hưu chỉ còn vài năm nữa, nếu bị buộc thôi việc thì rất tội nghiệp.

Trường hợp của bạn tôi nếu kỷ luật thì phải chịu hình thức kỷ luật cách chức hay bị buộc thôi việc?

Trả lời:

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức quy định các hình thức kỷ luật như sau:

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị tòa án kết án về hành vi tham nhũng;

Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Từ quy định nêu trên, nếu bạn của bạn chỉ có sai phạm sai phạm (sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ) thì bạn anh sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cách chức.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận