Thứ bảy, 16/02/2019 01:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kỷ luật viên chức

22/03/2013, 09:44 (GMT+7)

Gia đình tôi có người bị kỷ luật. Tôi muốn biết rõ hơn các quy định của Nhà nước về vấn đề về cách chức và kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức. Mong luật gia quan tâm giải thích giúp.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: xuanmai@gmail.com xin hỏi:

Gia đình tôi có người bị kỷ luật. Tôi muốn biết rõ hơn các quy định của Nhà nước về vấn đề về cách chức và kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức. Mong luật gia quan tâm giải thích giúp.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức thì hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu, vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận