Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bỏ phố lên rừng trồng tam thất

Bỏ phố lên rừng trồng tam thất1

Trồng trọt 25/03/2020 - 06:35

Rời chốn phồn hoa, náo nhiệt Thủ đô, anh Trung lên vùng rừng rú để trồng tam thất với tấm bằng kỹ sư toán tin trong tay chỉ để thoả chí đam mê...

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp