Thứ tư, 19/09/2018 07:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lai chọn tạo thành công 2 dòng lúa mới năng suất cao

01/03/2012, 10:19 (GMT+7)

Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên đã nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm thành công 2 dòng lúa mới là dòng lúa D52-1 và 20-1...

Những năm qua, Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên đã nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm thành công 2 dòng lúa mới là dòng lúa D52-1 và 20-1 năng suất cao, phù hợp trên địa bàn tỉnh.

1. Dòng lúa 52-1 (hay PY 1):

a. Nguồn gốc: Dòng lúa 52-1 được chọn từ tổ hợp lai Q5/IR17494 do Trại giống Nông nghiệp Hòa An lai tạo từ vụ Đông xuân 2002- 2003. Qua nhiều vụ chọn cá thể theo phương pháp phả hệ. Từ năm 2006-2007, tiến hành khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm SX ở nhiều điểm trên địa bàn tỉnh cho thấy, lúa có nhiều đặc tính tốt, phù hợp với điều kiện SX nơi đây.

b. Đặc tính nông học chủ yếu:

- Thời gian sinh trưởng: Vụ Đông xuân 106 ngày, vụ Hè thu 95 ngày.

- Đẻ nhánh khá.

- Chiều cao cây 78- 81 cm.

- Chống đổ tốt.

- Hạt chắc trên bông: 96- 154 hạt.

- Tỷ lệ lép: 14,6- 17,3%.

- Khối lượng 1.000 hạt/27g.

- Hạt dạng bầu tròn.

- Sâu bệnh hại: Nhiễm nhẹ khô vằn.

- Khả năng thích ứng rộng.

- Năng suất: 70- 85 tạ/ha.

2. Dòng lúa 20-1 (hay PY 2)

a. Nguồn gốc: Dòng lúa 20-1 được chọn từ tổ hợp lai ML49/IR50404 do Trại giống Nông nghiệp Hòa An lai tạo từ vụ hè thu 2002. Qua nhiều vụ chọn cá thể theo phương pháp phả hệ. Từ năm 2006- 2007, tiến hành khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm SX ở nhiều điểm trên địa bàn tỉnh cho thấy, lúa có nhiều đặc tính tốt, phù hợp vơi điều kiện SX nơi đây.

b. Đặc tính nông học chủ yếu:

- Thời gian sinh trưởng: Vụ đông xuân 105 ngày, vụ hè thu 93 ngày.

- Đẻ nhánh khá.

- Chiều cao 90- 93 cm.

- Chống đổ: Trung bình.

- Hạt chắc trên bông: 101- 131 hạt.

- Tỷ lệ lép: 17,3- 20,8%.

- Khối lượng 1.000 hạt/26,5g.

- Hạt dạng: Bầu tròn.

- Sâu bệnh hại: Nhiễm nhẹ khô vằn.

- Khả năng thích ứng rộng.

- Năng suất: 70- 75 tạ/ha.

2 dòng lúa mới D51-1 và 20-1 đã được Sở NN- PTNT tỉnh Phú Yên đưa vào cơ cấu giống của tỉnh trong vụ này và hiện đang gửi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng miền Trung- Tây Nguyên tiến hành các bước thủ tục đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận giống cây trồng mới.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận