Thứ hai, 18/06/2018 05:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Cuối năm có 15 xã đạt chuẩn

05/09/2014, 08:20 (GMT+7)

Tổng nguồn vốn theo kế hoạch để thực hiện Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng năm 2014 là hơn 8.186 tỷ đồng

Cùng với mục tiêu 15 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, cũng đến cuối năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng còn có 37 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 46 xã đạt 10-14 tiêu chí và 19 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (tiếp tục duy trì kết quả không có xã đạt thấp hơn 5 tiêu chí như hiện nay) là mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2014 này.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng, tính đến đầu tháng 9/2014, cả tỉnh đã có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM (trong đó có 4 xã đã được công nhận), 21 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 51 xã đạt 10-14 tiêu chí và 39 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn theo kế hoạch để thực hiện Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng năm 2014 là hơn 8.186 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình hơn 183 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 784 tỷ đồng, vốn tín dụng 7.000 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 148 tỷ đồng và vốn huy động khoảng 72 tỷ đồng.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận