Thứ hai, 22/10/2018 03:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Đầu tư 399 tỷ đồng xây dựng NTM

18/11/2010, 10:34 (GMT+7)

Đó là nguồn vốn đầu tư dành cho 11 xã được chọn thí điểm xây dựng mô hình NTM trong năm 2010 của Lâm Đồng.

Đó là nguồn vốn đầu tư dành cho 11 xã được chọn thí điểm xây dựng mô hình NTM trong năm 2010 của Lâm Đồng.

Theo BCĐ xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng, đến nay giá trị khối lượng triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 55% kế hoạch đề ra. Bên cạnh những thành quả đạt được, nhiều địa phương triển khai thực hiện đề án chậm, còn lúng túng trong biện pháp tổ chức thực hiện, việc giải ngân đạt thấp, một số tiêu chí quan trọng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, công tác phối hợp và việc huy động nguồn lực trong nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu.

Lâm Đồng đang tập trung thực hiện tốt xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông nông thôn, hoàn thiện công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu; chuyển đổi thành công giống cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao; xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp…Hiện nay, xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) là điểm sáng trong mô hình xây dựng NTM ở địa phương. Với nguồn vốn trên 74 tỷ đồng, Tân Hội đã đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - văn hoá- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tạo việc làm và tăng giá trị thu nhập trong các hộ nhân dân.

NGUYỄN TIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận