Thứ sáu, 26/04/2019 07:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lâm Đồng: Liên hoan nghệ thuật quần chúng NTM lần 2

25/08/2014, 09:38 (GMT+7)

Sở VHTTDL Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch và đồng thời có thông báo về việc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã điểm vùng NTM tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2014.

Theo đó, chủ đề liên hoan lần này là “Sắc màu cao nguyên” và sẽ được tổ chức tại huyện Đơn Dương - huyện điểm của Lâm Đồng về xây dựng NTM cấp huyện - trong các ngày từ 29 - 31/8.

Ban tổ chức liên hoan cho biết, mỗi huyện và thành phố trong tỉnh sẽ chọn 1 xã điểm về xây dựng NTM đại diện cho phong trào văn nghệ quần chúng với số lượng diễn viên từ 15 - 20 người để tham gia liên hoan.

Nội dung của Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Sắc màu cao nguyên” Lâm Đồng lần 2 là ca ngợi nông dân và nông thôn trong công cuộc xây dựng NTM, biểu dương những tích cực và đồng thời phê phán những tiêu cực trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vùng nông thôn.

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận