Thứ bảy, 23/06/2018 01:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Năm 2020 thành tỉnh khá của Tây Nguyên

18/09/2014, 10:16 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2020, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu: Duy trì nhịp độ phát triển của nền kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước; phấn đấu đến năm 2020, Lâm Đồng trở thành tỉnh khá của khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, từ nay đến 2020, nhất là giai đoạn 2016-2020, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân (theo giá 2010) tăng 8,5% - 9%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 0,5% - 1%/năm, đến 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Để đạt được mục tiêu này, Lâm Đồng xác định: Thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng đó là việc đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghê cao; về phát triển du lịch chất lượng cao...

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận