Thứ bảy, 23/06/2018 09:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp

09/06/2015, 09:19 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định “Về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2015 dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học”.

Theo đó, năm 2015, tổng vốn cho chương trình này là 36 tỷ 416 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á) chiếm 31 tỷ 263 triệu đồng, khoản còn lại (5 tỷ 153 triệu đồng) thuộc vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.

Với nguồn vốn này, năm nay, Lâm Đồng chủ yếu sử dụng cho hợp phần 2 là “Triển khai sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng” với số tiền 35 tỷ 776 triệu đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án (hợp phần 4 với số tiền 640 triệu đồng). Được biết, 2015 là năm cuối cùng Lâm Đồng cùng 15 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học”.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận