Thứ tư, 22/08/2018 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Phê duyệt kế hoạch chi tiết dự án khí sinh học 2014

26/03/2014, 07:00 (GMT+7)

Theo đó, tổng nguồn vốn của dự án là 68.062 triệu đồng; trong đó, vốn ODA chiếm 60.356 tỷ đồng

Ngày 25/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2014 dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tổng nguồn vốn của dự án là 68.062 triệu đồng; trong đó, vốn ODA chiếm 60.356 tỷ đồng, phần còn lại (7.706 tỷ đồng) thuộc vốn đối ứng của ngân sách tỉnh. Khoản tiền này chủ yếu được sử dụng vào việc triển khai sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng - 67.288 triệu đồng (hợp phần 2); khoản còn lại được chi vào việc phát triển khung thể chế và hệ thống sản phẩm nông nghiệp, an toàn chất lượng (520 triệu đồng, hợp phần 1) và quản lý dự án (254 triệu đồng).

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận