Thứ hai, 20/01/2020 04:07 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lâm Đồng: Sẽ có 1 huyện và 43 xã đạt chuẩn

03/04/2015, 06:15 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các ban ngành và địa phương trong tỉnh về việc “Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông NTM trên địa bàn tỉnh”.

Lâm Đồng: Sẽ có 1 huyện và 43 xã đạt chuẩn
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong chuyến kiểm tra việc thực hiện xây dựng NTM tại huyện Đơn Dương

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tập trung nguồn lực đầu tư cho 29 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2015; đối với các xã còn lại, phấn đấu đạt thêm từ 2- 3 tiêu chí.

Riêng huyện Đơn Dương, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận là huyện đạt chuẩn NTM cấp huyện trong năm 2015 (hồ sơ phải được hoàn thành trong tháng 4 này).

Như vậy, lộ trình mà UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra là, đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn xã NTM (trong đó có 22 xã được công nhận mới), bình quân toàn tỉnh đạt 15 chỉ tiêu NTM/xã, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 52 triệu đến 52,5 triệu đồng/người/năm;

Gắn xây dựng NTM với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu SX và đời sống, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, Lâm Đồng sẽ huy động nguồn lực tương đương 11.000 tỷ đồng để xây dựng NTM.

Tính đến nay, Lâm Đồng đã có 21 xã đạt chuẩn NTM (đã có quyết định công nhận), 28 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 46 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 22 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí (không có xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống) - bình quân toàn tỉnh đạt 13,3 tiêu chí/xã (cao hơn mức bình quân chung của cả nước); thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 44,8 triệu đồng.

Nhằm tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, trong văn bản nêu trên, UBND tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể trong năm 2015 này cho các đơn vị, ban ngành và địa phương.

Trong đó, Sở NN-PTNT có nhiệm vụ cùng với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Lâm Đồng thực hiện tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM.

Cụ thể, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng; tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt đề án phát triển SX, nâng cao thu nhập của từng xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện chương trình; phối hợp với các sở và ngành có liên quan chủ động làm việc với các địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ 29 xã hoàn thành các tiêu chí và các thủ tục để được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2015... 

KHẮC DŨNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận