Thứ hai, 27/05/2019 06:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lạng Sơn: Tiếp tục khuyến nông, lâm cho hộ còn nghèo

23/06/2010, 11:53 (GMT+7)

UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định danh mục dự án các mô hìmh hỗ trợ KNKL và hỗ trợ phát triển SX, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2010 tỉnh Lạng Sơn với kinh phí thực hiện trên 2,2 tỷ đồng.

 Dự án hỗ trợ xây dựng  mô hình sử dụng máy tẽ ngô có động cơ do Sở NN- PTNT Lạng Sơn làm chủ đầu tư được thực hiện đầu tư 700 triệu đồng trên địa bàn 4 huyện có diện tích trồng ngô lớn; tổng số hộ nghèo tham gia mô hình là 320 hộ.

Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi lợn nái sinh sản đầu tư 819 triệu đồng để thực hiện trên địa bàn 4 huyện với 280 hộ nghèo tham gia. Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh lúa lai vụ mùa sớm được thực hiên tại các xã vùng III. Hai dự án hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học triển khai tại các xã vùng III và vùng các thôn khó khăn thuộc vùng II.  

HOÀNG LÊ VĂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận