Thứ năm, 14/11/2019 08:41 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lào Cai: Hiệu trưởng Tiểu học Bản Phiệt có nhiều vi phạm

12/09/2019, 21:21 (GMT+7)

Kết luận thanh tra liên quan đến hiệu trưởng trường Trường Tiểu học xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Liên quan tới đơn thư tố hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) vi phạm trong công tác quản lý, thu chi của trường, mới đây UBND huyện Bảo Thắng đã có kết luận thanh tra dài 12 trang về việc này.  

Bản kết luận thanh tra của UBND huyện Bảo Thắng (Lào Cai) liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học xã Bản Phiệt.

Theo kết luận thanh tra số 05/KL-UBND do ông Trần Minh Sáng – Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng - ký ngày 21/8/2019, trong đó đáng chú ý là trong 3 năm (2016-2018) nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Trường Tiểu học xã Bản Phiệt là 18.067.961.500 đồng. Qua kiểm tra, tổng số tiền chi thanh toán có số tiền hợp lý, đúng quy định là 18.061.011.500 đồng và chứng từ chi chưa đảm bảo đúng quy định với số tiền là 6.950.000 đồng.

Số tiền chi không đúng quy định là tiền hỗ trợ cho 6 học sinh không ở bán trú đủ 4 tháng của học kỳ 1 năm học 2018-2019, nhà trường chưa chi, chưa nộp về ngân sách nhà nước.

Đối với nguồn xã hội hóa giáo dục, trong 3 năm học, Trường Tiểu học xã Bản Phiệt tổ chức và huy động nhân dân tham gia đóng góp với tổng số tiền là 476.770.000 đồng. Tổng số tiền đã chi là 409.965.000 đồng, tồn quỹ số tiền 66.805.000 đồng. Trong đó, năm học 2016-2017 và 2017-2018 quỹ tồn là 0 đồng.

Đối với bà Phạm Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường - trong quản lý ngân sách chưa thường xuyên kiểm tra lại các chứng từ chi, chưa nộp số tiền chưa chi về ngân sách theo quy định.

Trong quản lý điều hành bà xây dựng khối đoàn kết nội bộ, bà Hà không có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định một số cán bộ giáo viên có hành vi phát ngôn, việc làm không phù hợp của cán bộ giáo viên nhà trường, có dấu hiệu vi phạm các quy định của nhà nước.

Tổ chức họp bình xét, phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cuối năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 không đúng thực tế, gây dư luận không tốt dẫn đến việc đề xuất khen thưởng cho tập thể nhà trường và một số cá nhân khác của Trường Tiểu học xã Bản Phiệt chưa đúng người, đúng việc...

Do đó, là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền, bà Phạm Thu Hà thiếu trách nhiệm trong công việc được giao, chưa làm hết trách nhiệm của cán bộ công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; vi phạm vào khoản 4, điều 10, Luật Công chức năm 2008.

Thu hồi số tiền 6.950.000 đồng về tài khoản của cơ quan Thanh tra huyện tại Kho bạc huyện Bảo Thắng, chờ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện Bảo Thắng xem xét, thu hồi các danh hiệu thi đua của trường, cá nhân bà Phạm Thu Hà (hiệu trưởng), bà Phạm Thị Thanh Thủy (nguyên hiệu phó), và các cá nhân khác liên quan trong năm học 2017-2018 và 2018-2019. Đề xuất xử lý các hành vi, vi phạm theo quy định của nhà nước.

HẢI ĐĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận