Thứ hai, 18/02/2019 03:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lào Cai phát động xây dựng NTM

19/10/2011, 09:25 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM".

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM".

Theo ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, tuy là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng cao, trình độ dân trí còn hạn chế, nhận thức không đồng đều nhưng các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của Lào Cai đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương. Các Ban chỉ đạo từ tỉnh, huyện, xã được kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng NTM được triển khai trên cả 144/144 xã trong tỉnh. Đến hết tháng 9/2011 đã có 25 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch, 47 xã hoàn thành đang chờ phê duyệt và 72 xã đang triển khai xây dựng. Đặc biệt công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng NTM đã và đang được các cấp, các ngành chú trọng quan tâm.

Để thực hiện có hiệu quả và chắc chắn từng tiêu chí xây dựng NTM, trong giải pháp thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Lào Cai đã chọn 5 nội dung trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện đó là: Đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp nhằm tăng thu nhập cho người sản xuất; Phát triển giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho phát triển sản xuất và đời sống nhân dân; Phát triển mạnh giáo dục đào tạo trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển hệ thống giáo dục mầm non và nhà ở cho giáo viên vùng cao; Giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, vận động tuyên truyền đầu tư làm và sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn ở khu vực nông thôn vùng cao, làm chuồng trại nuôi nhốt, chống thả rông gia súc; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN -  PTNT Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng NTM đã đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Lào Cai là nghiêm túc, bài bản, sáng tạo.

ĐINH NGỌC CẦM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận