Thứ hai, 23/07/2018 08:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lào Cai tập huấn xây dựng NTM

15/11/2011, 09:54 (GMT+7)

Vừa qua, Sở NN - PTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 264 cán bộ làm công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, Sở NN - PTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 264 cán bộ làm công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn là các lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn các Sở là thành viên BCĐ xây dựng NTM cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, các trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn các huyện, TP trong tỉnh.

Các học viên đã được tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về xây dựng NTM, nghiệp vụ về quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, phát triển giao thông nông thôn, chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập và cơ cấu lao động, môi trường nông thôn, các hình thức tổ chức sản xuất...

Đặc biệt lớp tập huấn đã dành thời gian cho việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền xây dựng NTM, theo đó công tác tuyên truyền cần thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trên cả 4 loại hình tuyên truyền là: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua thông tin đại chúng, tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa văn nghệ và tuyên truyền trực quan.

Trong lộ trình xây dựng NTM, Lào Cai còn gặp không ít khó khăn. Là một tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế, trong khi nhu cầu về nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình là rất lớn. Hiện trạng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn của Lào Cai còn rất thấp so với yêu cầu của từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.  Do vậy, mặc dù chương trình được tổ chức triển khai thực hiện trên tất cả 144/144 xã trong toàn tỉnh nhưng để thực hiện có hiệu quả, chắc chắn và bền vững, Lào Cai đã lựa chọn và phấn đấu xây dựng 35 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015 để tập trung chỉ đạo.

ĐINH NGỌC CẦM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận