Thứ ba, 23/10/2018 04:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lập BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai

13/09/2010, 09:20 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập BCĐTƯ về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003...

* Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng BCĐ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập BCĐTƯ về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003 (BCĐ) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết thi hành LĐĐ trên phạm vi toàn quốc và sửa đổi LĐĐ năm 2003.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng BCĐ. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ TN- MT Phạm Khôi Nguyên; Ủy viên Thường trực là Thứ trưởng Bộ TN- MT Nguyễn Mạnh Hiển.

Giúp việc cho BCĐ có Văn phòng thường trực (đặt trụ sở tại Bộ TN- MT) và tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng ban quyết định thành lập. Tại Chỉ thị mới đây về việc tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả của việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo 3 nội dung:

Thứ nhất, tổng kết tình hình ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Thứ hai, đánh giá kết quả về tổ chức thực hiện các công việc tại địa phương như lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai và giá đất; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai...

Thứ ba, đánh giá về công tác tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, cơ sở vật chất của hệ thống cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Triển khai các nhiệm vụ trên, sẽ có 5 Đoàn công tác được thành lập do các thành viên BCĐ làm Trưởng đoàn, thực hiện việc đôn đốc, khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 5 khu vực (Trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long); đại diện vùng đô thị, nông thôn và miền núi. Việc khảo sát được thực hiện ngay trong tháng 9 và tháng 10 này; sau đó các đoàn công tác báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ TNMT để tổng hợp trước ngày 15/12/2010.

Đối với các địa phương, trước ngày 31/12/2010 phải hoàn thành việc tổng kết và hoàn thiện báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, gửi về Bộ TNMT để tổng hợp. Trong tháng 2/2011, BCĐ sẽ thông qua báo cáo Tổng kết thi hành LĐĐ và chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết về thi hành LĐĐ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2011.

ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận