Chủ nhật, 20/10/2019 03:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lập Thạch tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

16/09/2019, 09:27 (GMT+7)

Vừa qua, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

15-42-57_lp_thch_tong_ket_10_nm_thuc_hien_chuong_trinh_xy_dung_ntm

Sau 10 năm xây dựng NTM, huyện Lập Thạch đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc. Huyện đã huy động 1.793.175 triệu đồng từ các nguồn ngân sách, doanh nghiệp, tín dụng và nhân dân để xây dựng NTM. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến 300.547m2 đất, đóng góp 115.814 ngày công, ủng hộ được trên 83.262 triệu đồng tiền mặt.

Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của huyện thay đổi rõ rệt, kinh tế phát triển, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhà cửa, trường học, cơ quan được xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Toàn huyện đã bê tông hóa được 426,83 đường giao thông nông thôn, 117,9km đường trục chính nội đồng. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, 100% các xã đều có khu vui chơi, giải trí; 214/214 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn từ 500m2 trở lên.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Có 63/66 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,93%, 18/18 xã đạt chuẩn về y tế, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 96,13%, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,7%, có 85,8% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 78,8% thôn văn hoá. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn ước tăng 9,72%; giá trị bình quân đầu người ước đạt 57,7 triệu đồng/người/năm. An ninh nông thôn ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Đến nay huyện Lập Thạch có 18/18 xã đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Đình Nhã, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch đạt được qua 10 năm xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ trong những năm tới, đồng chí đề nghị Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lập Thạch tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân; đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM; quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu…

THANH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận