Thứ hai, 25/06/2018 02:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân

25/01/2011, 10:48 (GMT+7)

Thực hiện tinh thần Đại hội Đảng XI đề ra, Hà Tĩnh phấn đấu hết năm 2011 có 235 xã trong toàn tỉnh hoàn tất quy hoạch xây dựng NTM.

Đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất bún bánh tại xã NTM Gia Phố (Hương Khê)

Thực hiện tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, Hà Tĩnh phấn đấu hết năm 2011 có 235 xã trong toàn tỉnh hoàn tất quy hoạch xây dựng NTM và đến năm 2015 trên 20% số xã đạt 19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. NNVN có cuộc trao đổi với ông Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN- PTNT Hà Tĩnh xung quanh vấn đề này.

Được biết Hà Tĩnh là tỉnh được Trung ương đánh giá cao về phong trào xây dựng thành công một số mô hình NTM, ông có thể nói nói rõ thêm về điều này?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Quyết định 1635 ngày 1/8/2001 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng NTM giai đoạn 2001-2005, đây là một cuộc cách mạng mới nhằm đưa sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn lên tầm cao mới; từ đó cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nông dân vào cuộc quyết liệt với phương châm “lấy sức dân lo cuộc sống cho dân”.

Sau 5 năm thực hiện, Hà Tĩnh đã xây dựng được 8 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh đề ra. Nét nổi bật và thành công nhất trong giai đoạn xây dựng NTM này chính là thành công của công cuộc chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 1 (2001-2005); đồng thời cùng với công cuộc chuyển đổi ruộng đất Hà Tĩnh đã đầu tư về sức người, sức của xây dựng cứng hoá đường giao thông nông thôn, xoá nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; giải quyết việc làm ổn định cho hàng vạn lao động nông nhàn ở các vùng nông thôn, được UBTƯMT Tổ quốc Việt Nam đáng giá cao và Chính phủ ghi nhận.

Sau tổng kết công tác xây dựng NTM giai đoạn 1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục ra các Nghị quyết về thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng NTM; UBND tỉnh ban hành Quyết định 1606/QĐ-UBND, ngày 27/6/2006 về 33 tiêu chí xây dựng NTM. Trên các tinh thần chỉ đạo đó, bước sang giai đoạn 2, chỉ trong vòng 2 năm Hà Tĩnh đã có đến 3 xã hoàn thành xây dựng NTM theo 33 tiêu chí của tỉnh gồm các xã: Trường Sơn, Tùng Ảnh (Đức Thọ); Thiên Lộc (Can Lộc).

Để có được thành công bước đầu như trên Hà Tĩnh đã làm như thế nào thưa ông?

Như đã nói ở trên, thực hiện xây dựng NTM theo phương châm “Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân”, chúng tôi cắt cử bộ phận tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM trong toàn dân để mỗi người dân cảm thấy đó là trách nhiệm chính mà người dân phải làm. Xây dựng NTM chính là xây dựng cuộc sống cho mình, vì thế chúng tôi đã ý thức ngay từ đầu: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các đoàn thể quần chúng cùng tham gia.

Vì thế việc xây dựng NTM đã thấm nhuần vào ý thức từ cán bộ đảng viên đến quần chúng và mọi tầng lớp trong xã hội, xây dựng NTM trở thành một thiết yếu không thể xa rời đời sống quyền lợi của người dân. Ngoài ra, chúng tôi đã tập trung vào việc quy hoạch lại toàn diện các hệ thống như: quy hoạch sử dụng đất, xây dựng công trình thiết yếu, quy hoạch phát triển KT-XH, hạ tầng nông thôn; điều chỉnh lại các khu dân cư từ vùng thấp trũng, ven sông ven biển lên các vùng an toàn; xây dựng đường, nhà tránh lũ; kênh mương cứng nội đồng…

Hà Tĩnh gặp thuận lợi và khó khăn gì trong quá trình triển khai chương trình NTM, thưa ông?

Vấn đề xây dựng NTM ở Hà Tĩnh là cuộc cách mạng trường kỳ nhưng chúng tôi khẳng định sẽ thành công bởi chúng tôi luôn có cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng đã và sẽ gặp không ít khó khăn bởi, theo bộ tiêu chí xây dựng NTM quốc gia quy định có những tiêu chí yêu cầu rất cao như tiêu chí: kết cấu hạ tầng, thu nhập của người dân, vấn đề môi trường…đòi hỏi địa phương phải huy động hết mọi nguồn lực, có sự đồng thuận cao, ngoài ra còn phụ thuộc vào “thiên thời - địa lợi” nữa mới có thể thực hiện được.

 Trong khi đó, Hà Tĩnh lại là vùng tiểu khí hậu luôn phải gánh chịu nhiều về thiên tai trong khi điểm xuất phát về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nghèo nàn chắp vá nên việc xây dựng NTM với mục đích đưa sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hoá còn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Mặc dù xây dựng NTM đã trở thành một phong trào trong toàn dân nhưng dẫu sao cuộc sống của người dân chúng tôi vẫn còn nhiều bất cập, bởi Hà Tĩnh vẫn còn là một tỉnh nghèo, việc huy động sức dân trong thời gian ngắn đã có hiện tượng quá sức dẫn đến tiến độ xây dựng NTM phần nào cũng bị chậm hơn so với tiến trình đề ra.

Để khắc phục dần những khó khăn trên, Hà Tĩnh đã có những biện pháp gì thưa ông?

Năm 2011, Hà Tĩnh phấn đấu sẽ hoàn tất quy hoạch 235 xã NTM, xã điểm NTM Trung ương Gia Phố cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM, đến hết 2015 toàn tỉnh sẽ có 48 xã NTM. Để thực hiện được yêu cầu trên, trước mắt chúng tôi tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp đồng thời thành lập cơ quan thường trực và tổ giúp việc để luôn tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức sớm hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM 235 xã trong năm 2011; tiếp tục thực hiện công cuộc chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2. Song song với công tác quy hoạch là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho các xã điểm xây dựng xong 2 đề án: Đề án xây dựng NTM cấp xã và Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân các vùng nông thôn.

Xin cảm ơn ông!

ANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận