| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 25/11/2020 - 10:04

Organic

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định về nông nghiệp hữu cơ

Thứ Ba 25/12/2018 - 19:55

Tại diễn đàn nhiều đại biểu cho rằng những quy định về tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ cần có danh mục đầy đủ về nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hữu cơ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, cây con giống...

17-23-29_hinh
Diễn đàn “Xúc tiến phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”

Ngày 25/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Diễn đàn xúc tiến phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ” nhằm phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ và lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

Tại diễn đàn nhiều đại biểu cho rằng những quy định về tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ cần có danh mục đầy đủ về nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hữu cơ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, cây con giống... Điều quan trọng là không phải vùng đất nào cũng làm được sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nên rất cần có sự hỗ trợ của các Bộ, ngành chức năng trong việc khảo sát, đo lường và quy hoạch vùng sản xuất hữu cơ, hỗ trợ nông dân về đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Ông Dương Hoa Xô, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết, ngoài việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn có thể bảo vệ người sản xuất tránh khỏi các tác hại của việc lạm dụng phân bón, hóa chất, thuốc BVTV, đồng thời giúp duy trì sự đa dạng sinh học của môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Toản, quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện Bộ NN-PTNT đang xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ với tầm nhìn dài hạn, từng bước bổ sung các tiêu chí về chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như kinh phí xác định vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, phân tích mẫu đất, nước, không khí và hỗ trợ chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ, tập huấn sản xuất hữu cơ…

Link nội dung: https://nongsanviet.nongnghiep.vn/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-ve-nong-nghiep-huu-co-d233688.html