Thứ hai, 23/07/2018 05:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lệ Thủy triển khai chương trình NTM 2017 - 2020

04/08/2017, 08:55 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình mục quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017 – 2020, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020, toàn huyện có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, đưa số xã đạt chuẩn lên 20 xã.

Riêng 6 xã còn lại có 3 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí và 3 xã đạt dưới 10 tiêu chí; bình quân số tiêu chí các xã trong huyện là 17,5 tiêu chí/xã.

10-18-01_tieu_chi_gio_thong_l_khu_dot_ph_trong_xy_dung_ntm_o_huyen_le_thuy
Tiêu chí giao thông là khâu đột phá trong xây dựng NTM tại Lệ Thủy

Để biến mục tiêu thành hiện thực, UBND huyện Lệ Thủy đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc 9 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2016 giữ vững và phát huy 19/19 tiêu chí; đồng thời phấn đấu xây dựng các xã này đạt xã NTM kiểu mẫu.

Huyện cũng đã xác định kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư của từng tiêu chí xây dựng đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM trong giai đoạn 2017 - 2020 theo lộ trình cụ thể.

Theo đó, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 26/26 xã đạt chuẩn tiêu chí quy hoạch; 21/26 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 26/26 xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động trên 99%, đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi; về tiêu chí số 4 (điện), có 100% số xã đạt chuẩn; có 23/26 xã đạt tiêu chí trường học; 22/26 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 24/26 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 23/26 xã đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư.

Về nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ sức sản xuất, Lệ Thủy phấn đấu đến năm 2020 trong 26 xã có 23 xã đạt chuẩn tiêu chí thu nhập (từ 36 triệu đồng/người/năm trở lên); 21 xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm dưới 5% (đạt chuẩn đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ); 24 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; 26 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

Được biết, dự kiến nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM từ 2017-2020 của huyện Lệ Thủy là 806 tỷ 088 triệu đồng.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận