Chủ nhật, 18/08/2019 10:45 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lệ Thủy triển khai thực hiện bộ khung tiêu chí NTM kiểu mẫu

26/09/2018, 08:31 (GMT+7)

Qua 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay huyện Lệ Thủy đã có 12/26 xã được công nhận đạt và giữ vững chuẩn NTM...

Trong khi hầu hết các huyện, TP khác trong tỉnh Quảng Bình đang “trượt chuẩn” sau kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020, thì huyện lúa Lệ Thủy không những giữ vững mà còn đang bắt tay vào thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu nhằm tiếp tục nâng cao cả chất lẫn lượng các tiêu chí NTM.

12-51-52_le_thuy_phn_du_trong_ho_ven_12_km_duong_kieu_mu_tu_qun_trong_nm_2018
Lệ Thủy phấn đấu trồng hoa ven 12km đường kiểu mẫu

Qua 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay huyện Lệ Thủy đã có 12/26 xã được công nhận đạt và giữ vững chuẩn NTM; đến cuối năm 2018, huyện đặt ra mục tiêu có thêm 4 xã đạt chuẩn; đồng thời tập trung xây dựng 6 khu dân cư kiểu mẫu, 3 HTX kiểu mẫu, 12km đường hoa tự quản kiểu mẫu và khoảng 20 vườn mẫu …, từ nay đến năm 2020 ít nhất có từ 1 đến 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu tháng 8/2018, huyện Lệ Thủy đã ban hành các bộ khung tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, HTXNN kiểu mẫu và vườn hộ kiểu mẫu cấp huyện. Trong đó, bộ khung tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu được quy định cụ thể thành 10 tiêu chí với 64 chỉ tiêu xuyên suốt từ tiêu chí nhà ở đến cơ sở hạ tang, như đường giao thông, điện, các thiết chế vật chất văn hóa; giáo dục; y tế; vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh, quy ước, hương ước…

Bộ khung tiêu chí về vườn hộ kiểu mẫu được chuẩn hóa thành 5 tiêu chí từ việc tổ chức, quy hoạch, ứng dụng tiến bộ KHKT vào SX, tạo được sản phẩm hàng hóa ngay trong chính các vườn hộ, từ đó tạo cảnh quan môi trường và thu nhập cho các hộ dân.

Tương tự, bộ khung tiêu chí HTX nông nghiệp kiểu mẫu được cụ thể hóa thành 5 nhóm tiêu chí, với 14 chỉ tiêu đánh giá. Trong đó, để nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX kiểu mẫu, ở nhóm tiêu chí số 4 “Hoạt động SX, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp”, HTX phải đạt đến 4 chỉ tiêu, như bảo đảm các khâu dịch vụ cơ bản của thành viên HTX; HTX hoạt động SX, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả; tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng KHKT vào hoạt động SX, kinh doanh và bảo đảm cơ sở hạ tầng phục vụ SX.

12-51-52_xy_dung_cong_lng_be_tong_ho_duong_lien_thon_de_dt_chun_khu_dn_cu_kieu_mu_o_lng_di_phong__x_phong_thuy_-_le_thuy_
Xây dựng cổng làng, bê tông hóa đường liên thôn để đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu

Việc chú trọng xây dựng HTX kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu nhằm mục tiêu không chỉ xây dựng cảnh quan, môi trường cho bộ mặt vùng nông thôn, mà còn hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập của người dân đi vào thực chất.

Đi đôi với việc ban hành các bộ khung tiêu chí, UBND huyện Lệ Thủy đã tăng cường chỉ đạo các xã rà soát, đối chiếu và bắt tay vào triển khai thực hiện.

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận