Thứ sáu, 21/09/2018 03:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lệ Thủy xây dựng các xã NTM kiễu mẫu

05/04/2018, 08:41 (GMT+7)

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 -2020.

10-51-51_le_thuy_phn_du_trong_ho_ven_12_km_duong_kieu_mu_trong_nm_2018
Lệ Thủy phấn đấu trồng hoa ven 12km đường kiểu mẫu trong năm 2018

Đến nay, huyện Lệ Thủy đã có 12/26 xã đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã... Năm 2018, bên cạnh việc phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn; huyện cũng chọn 5 địa bàn xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu... để hình thành các xã NTM kiểu mẫu.

Ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Theo kế hoạch của UBND huyện, phấn đấu từ nay đến năm 2020 ít nhất có từ 1 - 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu. Năm 2018 sẽ tập trung xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu, 2 hợp tác xã kiểu mẫu, 12 km đoạn đường tự quản kiểu mẫu và khoảng 20 vườn mẫu …".

NGUYỄN TRUNG HIỂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận