Thứ ba, 25/06/2019 06:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Liên kết mạng vì mục tiêu ANLT và giảm nghèo

21/07/2010, 10:08 (GMT+7)

Vừa qua Hội thảo “Phát triển liên kết mạng lưới” của Mạng CIFPEN đã được diễn ra tại Hà Nội.

Vừa qua Hội thảo “Phát triển liên kết mạng lưới” của Mạng CIFPEN do Trung tâm Y tế công cộng và Phát triển cộng đồng (CEPHAD), Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị gồm 27 đại biểu (2/3 là nữ) đại diện cho hơn 20 mạng lưới của các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế đã gặp nhau để thảo luận về nhu cầu hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận, giữa các mạng lưới và khả năng hợp tác với CIFPEN. Có mặt tại hội thảo gồm đại diện các mạng lưới của các nhóm làm việc với những người yếu thế, như người khuyết tật, người sống với HIV/AIDS, trẻ em, các dân tộc thiểu số.

Các đại biểu đã nghe các chuyên đề như ANLT của mạng CFFPEN (trên 50 thành viên), chuyên đề phát triển khu vực tổ chức nhân dân CDG (gần 20 thành viên), chuyên đề về giới GENCOMNET (gần 20 thành viên) và chuyên đề về biến đổi khí hậu- VNGO&CC (hơn 150 thành viên). Các báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của các mạng lưới này chỉ ra một số bài học nổi bật về sự hợp tác đa dạng của các nhóm và tổ chức.

Các mạng lưới hoạt động trên nền các cam kết của Chính phủ thể hiện qua các công ước quốc tế và các văn bản pháp luật trong nước, theo dõi việc thực hiện các cam kết này và tác động đến thực hiện các cam kết. Với GENCOMNET, thì các cam kết đó là CEDAW, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tới đây là Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ. Với VNGO&CC, đó là các cam kết của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai. Còn với CIFPEN thì đó là các cam kết của Chính phủ khi tham gia WTO.

Hội thảo là cuộc thảo luận mở quanh 3 câu hỏi “Tại sao các mạng cần phải hợp tác, hợp tác những gì hợp tác như thế nào?". Nhu cầu hợp tác như kết quả của một xu thế tất yếu sau hơn 15 năm phát triển và đóng góp của các tổ chức phi lợi nhuận trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, XĐGN, thúc đẩy bình đẳng giới và dân chủ cơ sở. Hiện tại, nhiều vấn đề đang nổi lên và đòi hỏi nỗ lực chung của các tổ chức phi lợi nhuận. Một số vấn đề được nêu ra, như vấn đề tiếng nói của khu vực phi lợi nhuận còn chưa được lắng nghe, đóng góp của họ còn chưa được thừa nhận, khung pháp lý cho khu vực này chưa được “thông thoáng”.

Những lý do nội tại bên trong khối các tổ chức phi lợi nhuận về nhu cầu hợp tác cũng được chỉ rõ. Đó là khả năng tăng hiệu quả hoạt động khi các nguồn lực, bài học và kinh nghiệm được chia sẻ, các hoạt động được phối hợp và bổ trợ cho nhau. Điều này được coi là đặc biệt quan trọng khi nguồn lực (chủ yếu là chuyên gia, tập huấn viên, nghiên cứu viên) cho hoạt động phi lợi nhuận trong tương lai được dự báo là bị thu hẹp hơn khi Việt Nam được coi là nước có thu nhập trung bình. 

NGHIÊM THỊ HẰNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận