Thứ bảy, 20/04/2019 01:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Loại rừng có thể giao cho hộ gia đình, cá nhân

29/08/2014, 08:10 (GMT+7)

Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hỏi: Hộ gia đình, cá nhân có thể được Nhà nước giao loại rừng nào? Thời hạn, hạn mức quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 24 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Điều 22 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng quy định như sau:

- Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng không thu tiền sử dụng rừng đối với hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó trực tiếp lao động lâm nghiệp.

- Thời hạn giao rừng phòng hộ ổn định lâu dài, thời hạn giao rừng sản xuất là 50 năm. Hạn mức giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 ha đối với mỗi loại rừng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối lại được giao thêm rừng phòng hộ, rừng sản xuất thì diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất giao thêm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá hai mươi lăm (25) ha.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận