Thứ tư, 15/08/2018 08:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lợi ích chuyển 3 vụ sang 2 vụ lúa/năm

15/09/2010, 10:37 (GMT+7)

Ngoài cái lợi tăng năng suất, bà con còn giảm hẳn chi phí sản xuất 1 vụ lúa, ruộng đất được nghỉ ngơi để tái tạo độ phì...

Đã nhàn lại thu nhập cao

Mới đây tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Trung tâm KNKN tỉnh và Trạm KNhuyện Tây Sơn đã tổ chức hội thảo tổng kết mô hình sản xuất 2 vụ lúa/năm thay 3 vụ lúa/năm trên diện tích 5 hecta tại cánh đồng Cây Ké, thị trấn Phú Phong với 59 hộ tham gia; vụ đông xuân 2009-2010 gieo trồng giống lúa lai D.ưu 527, vụ thu gieo trồng giống lúa lai Bio 404, thực hiện theo qui trình kỹ thuật sản xuất lúa lai do Sở NN- PTNT Bình Định ban hành.

Kết quả, vụ đông xuân năng suất lúa bình quân đạt 68 tạ/ha, cao hơn năng suất các giống lúa thuần gieo trồng cùng vụ khoảng 13 tạ/ha; vụ thu năng suất bình quân đạt 74 tạ/ha, cao hơn năng suất các giống lúa thuần khoảng 19 tạ/ha. Tổng kết cả năm, sản lượng thóc làm 2 vụ đạt 142 tạ/ha, cao hơn sản lượng thóc làm 3 vụ/năm gieo trồng các giống lúa thuần ngắn ngày và trung ngày khoảng 2 tạ/ha (sản lượng 3 vụ khoảng 140 tạ/ha); giá trị tổng sản lượng đạt 67,6 triệu đồng/ha, nhưng tổng chi phí sản xuất lại thấp hơn làm 3 vụ/năm khoảng 8,7 triệu đồng, do vậy sản xuất 2 vụ lúa/năm nông dân tham gia mô hình có lãi khoảng 20,7 triệu đồng/ha, cao hơn lãi sản xuất 3 vụ liên tiếp/năm khoảng 13,3 triệu đồng (lãi sản xuất 3 vụ/năm khoảng 7,3 triệu đồng/ha).

Ngoài cái lợi nói trên, bà con còn giảm hẳn chi phí sản xuất 1 vụ lúa, ruộng đất được nghỉ ngơi để tái tạo độ phì, làm đất ải để giảm sâu bệnh trên đồng, giảm áp lực thời vụ, có thời gian nông nhàn và lao động đi làm dịch vụ, ngành nghề, chăn nuôi... tăng thêm thu nhập. Trong hội thảo hầu hết các ý kiến đều khẳng định chủ trương chuyển đổi từ làm 3 vụ lúa/năm sang làm 2 vụ/năm trên những vùng ruộng thích hợp là đúng đắn, phù hợp thực tế.

Mặt khác, hội thảo cũng khẳng định ưu thế của lúa lai về khả năng kháng sâu bệnh, chịu nắng nóng, đẻ nhánh khỏe và tập trung, sinh trưởng phát triển đồng đều, năng suất cao. Việc đẩy nhanh và mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa lai trên những chân ruộng chuyển từ làm 3 vụ/năm sang 2 vụ/năm không những nâng cao năng suất lúa và hiệu quả kinh tế trên diện tích chuyển đổi mà còn góp phần đáng kể nâng cao năng suất bình quân và hiệu quả kinh tế trồng lúa của nông dân trong tỉnh.

Tỉnh có chủ trương và bắt đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ năm 2005, trọng tâm là chuyển từ làm 3 vụ lúa/năm trên những vùng trũng mà vụ mùa bấp bênh do hay bị ngập úng hiệu quả kinh tế thấp sang làm 2 vụ lúa/năm có năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong mấy năm qua đã có hàng chục nghìn ha ruộng thuộc đối tượng này được nông dân chuyển đổi rất hiệu quả, trong đó việc xây dựng những mô hình khuyến nông chuyển đổi mùa vụ để phổ biến nhân rộng có tác dụng rất quan trọng.

TRẦN DUY KHẢ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận