Thứ tư, 21/08/2019 03:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 9.200 tỷ đồng

16/01/2018, 08:26 (GMT+7)

Ngày 15/1 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 với nhiều chỉ số tăng trưởng về lượng và chuyển dịch tích cực về chất.

Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch; dư nợ tín dụng đạt 839.000 tỷ đồng, tăng 18%; tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch.

Với những chuyển biến tích cực, toàn diện hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2017 ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch. Bên cạnh hoạt động tín dụng và nguồn vốn truyền thống, VietinBank chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tổng thu phí dịch vụ đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016.

VietinBank phát triển sản phẩm đầu tư hiện đại, tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng tạo lập thị trường với tổng quy mô hoạt động đầu tư đạt 243 nghìn tỷ đồng. Hoạt động của công ty con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 560 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận