Thứ tư, 19/09/2018 09:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lúa ĐX lợi nhuận gần 40 triệu đồng/ha

14/03/2012, 10:28 (GMT+7)

Theo Sở NN- PTNT Trà Vinh, vụ lúa ĐX 2011- 2012, tỉnh Trà Vinh nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn lên 1.802 ha...

Vụ lúa ĐX 2011- 2012, trong khi nhiều nông dân SX giống lúa IR 50404, OM 576 (Hàm Châu)… phẩm chất gạo thấp, không tiêu thụ được giá xuống thấp thì nhiều nông dân SX mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè, Châu Thành và Trà Cú thắng lớn, năng suất lúa bình quân đạt 7,2 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 0,9 tấn/ha.

Theo Sở NN- PTNT Trà Vinh, vụ lúa ĐX 2011- 2012, tỉnh Trà Vinh nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn lên 1.802 ha. Với ưu điểm quy trình tổ chức SX thống nhất, sử dụng các giống lúa chất lượng cao như OM 6976, OM 4900, OM 5886, OM 9915, OM 7347, áp dụng biện pháp “1 phải- 5 giảm”, liên kết với các DN hỗ trợ cho nông dân thuốc BVTV, phân bón, thu mua lúa thương phẩm giá cao… từ đó nông dân đạt lợi nhuận hơn 33,9 triệu đồng/ha, cao hơn hộ SX ngoài mô hình gần 13,5 triệu đồng/ha.

Qua 4 vụ (2 năm) triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Trà Vinh khẳng định hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 lần cho nông dân trồng lúa. Từ vài trăm hộ vận động ban đầu, đến nay đã thu hút hơn 2.500 hộ tự nguyện tham gia SX. Vụ lúa hè thu 2012, tỉnh Trà Vinh hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn từ 1.000 đến 1.200 ha. Đây là tiền đề để tỉnh thực hiện kế hoạch xây dựng cánh đồng lúa chất lượng cao xuất khẩu 50.000 ha đến năm 2015.

HỒNG HẠNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận