Thứ sáu, 26/04/2019 06:40 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lúa Gia Lộc 02

17/06/2013, 09:59 (GMT+7)

Đây là giống có TGST ngắn, vụ ĐX 125 - 130 ngày; vụ HT 80 - 85 ngày; chống chịu sâu bệnh tốt; gạo thơm, cơm mềm dẻo...

Giống lúa Gia Lộc 102 do Trung tâm Nghiên cứu & phát triển lúa thuần (Viện CLT-CTP) chọn tạo, được Cty CP VTNN tỉnh Hà Tĩnh đưa vào khảo nghiệm và SX thử ở Hà Tĩnh và các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn (Quảng Nam) đạt kết quả cao.

Đây là giống có TGST ngắn, vụ ĐX 125 - 130 ngày; vụ HT 80 - 85 ngày; chống chịu sâu bệnh tốt; gạo thơm, cơm mềm dẻo; tỷ lệ thành gạo cao, từ 69 - 70%. Vụ ĐX chú ý bệnh đạo ôn, không bón nhiều đạm ở giai đoạn cuối đẻ nhánh, bón phân tổng hợp NPK Việt - Nhật 16-16-18 để quần thể lúa đồng đều. Vụ HT giống này không bị bệnh bạc lá, năng suất có thể đạt 60 - 65 tạ/ha. Vì đẻ nhánh ít nên lượng giống gieo từ 4 - 5 kg/sào để tăng số dảnh hữu hiệu và tăng mật độ cây/đơn vị diện tích.

TRẦN XUÂN LỰU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận