Thứ hai, 25/06/2018 07:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lúa Kim ưu 18

10/06/2015, 09:51 (GMT+7)

Giống có dạng hình đẹp, bông to, nhiều hạt, năng suất cao, thích ứng rộng, chất lượng gạo tốt, hạt gạo dài, trong, cơm mềm, dẻo, ăn ngon và có mùi thơm nhẹ. 

Lúa Kim ưu 18
Hội thảo lúa Kim ưu 18 tại Quế Võ

Vụ xuân 2015, Trạm Khuyến nông Quế Võ (Bắc Ninh) kết hợp với Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang xây dựng mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng Kim ưu 18.

Kim ưu 18 do Cty TNHH KHKT giống cây trồng Đắc Nguyệt (Tứ Xuyên, Trung Quốc) lai tạo, được công nhận SX tại VN từ năm 2012. TGST vụ xuân 120 -128 ngày, vụ mùa 102 - 110 ngày, cấy cả 2 vụ trong năm.

Giống có dạng hình đẹp, bông to, nhiều hạt, hạt xếp sít, trọng lượng 1.000 hạt 28 gr. Giống có năng suất cao thích ứng rộng, chất lượng gạo tốt, hạt gạo dài, trong, cơm mềm, dẻo, ăn ngon và có mùi thơm nhẹ. Tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất trung bình đạt 75 - 80 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 11 - 12 tấn/ha.

Trước khi bước vào thời vụ SX, Trạm Khuyến nông huyện Quế Võ đã phối hợp với Ban quản trị HTX Mộ Đạo chọn điểm gieo cấy, hướng dẫn hộ tham gia mô hình cấy giống gieo vùng tập trung, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Giống Kim ưu cấy tại khu đồng Cầu, có địa hình đất vàn trũng, tưới tiêu tương đối thuận lợi. Diện tích gieo cấy 1 ha. Thường xuyên phối hợp Ban quản trị HTX kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn nông dân gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo quy trình của giống. Cụ thể như sau:

Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang cần tiếp tục phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Quế Võ xây dựng mô hình trình diễn cho vụ mùa 2015 để đánh giá chính xác hơn về giống lúa Kim ưu 18, đồng thời cung cấp thêm thông tin về giống đã SX ở các địa phương khác để có thể nhân rộng...

Ngày gieo mạ: 5 - 6/2/2015 bằng phương thức gieo mạ khay; Ngày cấy (ném) 24 - 25/2; Mật độ cấy 38 - 40 khóm/m2; Số dảnh 1 - 2 dảnh/khóm.

Hộ tham gia mô hình sử dụng phân bón NPK chuyên dùng cho lúa của Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển. Lượng phân bón sử dụng cho 1 sào lúa: Bón lót 20 kg NPK 6-11-2; Bón thúc 8 kg loại NPK 16-5-17 vào thời điểm sau cấy 10-12 ngày; Bón đón đòng 4 kg kali.

Qua theo dõi tại các điểm mô hình cho thấy, Kim ưu 18 có TGST ngắn, trong điều kiện vụ xuân 125 ngày (ngắn hơn so với quy trình SX giống từ 3 - 5 ngày), tương đương với giống Khang dân 18 gieo cấy cùng trà.

Chiều cao cây trung bình 110 cm, khả năng chống đổ khá. Trỗ thoát cổ bông, thời gian trỗ tập trung (4 - 5 ngày), đây cũng là yếu tố có thể giúp cây lúa tránh được diễn biến bất thuận của điều kiện thời tiết vào giai đoạn trỗ.

Trong điều kiện vụ xuân 2015 các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa ở mức độ nhẹ, qua theo dõi tại mô hình cấy giống lúa Kim ưu 18, hộ tham gia đã không phải sử dụng thuốc BVTV; lúa sinh trưởng phát triển tốt, các yếu tố cấu thành năng suất đạt kết quả khá, số bông hữu hiệu trung bình đạt 5,8 bông, số hạt chắc/bông trung bình đạt 168 hạt.

Năng suất thực thu dự kiến tại HTX Mộ Đạo đạt 80,1 tạ/ha (288 kg/sào), chênh lệch dự kiến là 1.726.000 đ/sào (chưa tính công SX).

NGUYỄN VĂN AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận