Thứ hai, 23/07/2018 04:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lúa thuần Hoa ưu 109 đạt 80 tạ/ha

18/09/2013, 10:43 (GMT+7)

Vụ HT 2013, Phòng NN-PTNT huyện Diên Khánh phối hợp với Cty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình SX thử 1.100 m2 giống lúa Hoa ưu 109 tại HTXNN Diên Lạc, xã Diên Lạc.

Vụ HT 2013, Phòng NN-PTNT huyện Diên Khánh phối hợp với Cty CP Giống cây trồng - con nuôi Ninh Bình SX thử  1.100 m2 giống lúa Hoa ưu 109 tại HTXNN Diên Lạc, xã Diên Lạc.

Lúa phát triển tốt, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, bông dài, đóng thóc dày, kháng sâu bệnh cao.

TGST từ 98-100 ngày, dài hơn giống lúa đối chứng ML202 là 5 ngày; số bông/m2 ít hơn giống đối chứng 40 bông, nhưng số hạt trên bông nhiều hơn, tỷ lệ lép thấp. Năng suất ước đạt 80 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 10 tạ/ha. Hoạch toán chi phí lợi nhuận thu về giống lúa Hoa ưu 109 cao hơn giống đối chứng là 4.360.000 đồng/ha.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận