Thứ hai, 23/07/2018 09:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lục Ngạn tăng cường cán bộ khuyến nông

05/05/2010, 10:21 (GMT+7)

UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ký quyết định tuyển dụng 13 cán bộ kỹ thuật khuyến nông để tăng cường thêm cho 13 xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ký quyết định tuyển dụng 13 cán bộ kỹ thuật khuyến nông để tăng cường thêm cho 13 xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

Theo đó, cán bộ khuyến nông được ký hợp đồng lao động trong 3 năm, được nhận lương theo bằng cấp cộng với chế độ thu hút ban đầu là 3 triệu đồng/người. Đây là những người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, học chuyên ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Việc tăng cường thêm cán bộ kỹ thuật khuyến nông cho những xã đặc biệt khó khăn nhằm giúp nhân dân có thêm kiến thức trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi áp dụng vào sản xuất có hiệu quả để vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, Ban điều hành thực hiện đề án giảm nghèo của huyện sẽ hỗ trợ kinh phí đưa những cây trồng, vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của từng xã, xây dựng mô hình kinh tế để nhân dân các xã đặc biệt khó khăn thực hiện.

ĐỨC THỌ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận