Thứ năm, 18/07/2019 06:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lượng nước thải qua xử lý chiếm tỷ lệ thấp

12/12/2018, 13:41 (GMT+7)

Theo kết quả điều tra của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, hiện lượng nước thải xả vào công trình thủy lợi Bắc Đuống 399.243,83 m3/ngày đêm.

Tuy nhiên lượng nước thải xử lý mới chỉ đạt khoảng 152.640,80 m3/ngày đêm, chiếm 38,23%. Trong đó, trên 55% nước thải công nghiệp (chủ yếu là nước thải các CCN và cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài KCN, CCN); trên 65% nước thải làng nghề; gần 70% nước thải sinh hoạt và gần 60% nước thải chăn nuôi; gần 25% nước thải y tế chưa được xử lý. Đây là những nguồn thải chính gây ô nhiễm nước trong hệ thống Bắc Đuống.

LÂM GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận