Chủ nhật, 22/09/2019 07:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đảm bảo nước tưới

21/05/2019, 08:47 (GMT+7)

Các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng bắt đầu xuống giống vụ hè thu 2019, trên cơ sở tính toán cân bằng nguồn nước hiện có và lượng mưa thời gian tới thì các công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn có khả năng đáp ứng đủ nước tưới và phục vụ sinh hoạt.

09-07-58_hpn_1
Hồ Phú Ninh (Quảng Nam) có dung tích lớn nhất lưu vực đáp ứng đủ nước tưới vụ hè thu.

Tuy nhiên với thời tiết ngày càng khắc nghiệt thì việc các địa phương phải tiết kiệm nước tưới triệt để, đặc biệt là các khu vực sản xuất ngoài công trình thủy lợi có nguy cơ hạn hán rất cao.

Theo số liệu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, tính đến nay, tổng lượng nước hữu ích hiện tại của 17 hồ chứa thủy lợi trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn thuộc địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng còn 332,16 triệu m3 nước/423,68 triệu m3, đạt 78,4% so với dung tích thiết kế. Một số hồ đang đầy hoặc xả tràn là Nước Rôn, Đá Vách, An Long, Hương Mao. Tuy nhiên tổng dung tích trữ hiện tại của các hồ vẫn thấp hơn cùng kỳ TBNN.

Đối với các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước nước cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn thì lượng nước trong hồ đến thời điểm hiện tại đều ở mức thấp (tổng dung tích hữu ích các hồ là 503,95 triệu m3, đạt khoảng 42,71% dung tích hữu ích thiết kế), trung bình đều thấp hơn so với cùng kỳ TBNN, trong đó, hồ A Vương có dung tích hữu ích đạt trên 54% so với dung tích hữu ích thiết kế; các hồ Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 có dung tích hữu ích dưới 45% so với dung tích hữu ích thiết kế.

Theo lịch thời vụ sản xuất, thì hiện các vùng canh tác trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn bắt đầu triển khai vụ hè thu 2019. Với kế hoạch sản xuất tại lưu vực với tổng diện tích là 18.011,41ha, do đó, theo tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, với diện tích sản xuất như trên thì tổng nhu cầu nước từ nay đến cuối vụ hè thu 2019 của 17 công trình hồ chứa thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khoảng 276,62 triệu m3.

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy toàn bộ 17/17 công trình hồ chứa đã đáp ứng đủ 100% diện tích tưới theo kế hoạch và đảm bảo cung ứng đủ nguồn nước cho sinh hoạt. Và lượng nước còn lại trong 17 hồ chứa thủy lợi còn lại khi kết thục vụ hè thu 2019 là 106,19 triệu m3 (đạt tỷ lệ 25,06% so với dung tích thiết kế).

Khả năng cấp nước của các công trình trạm bơm và đập dâng dọc sông chính. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, hiện tại dọc các sông chính lưu vực Vu Gia - Thu Bồn có 16 trạm bơm và đập dâng, tổng diện tích sản xuất trong vụ hè thu 2019 là 7.049,6 ha. Từ kết quả tính toán dự báo mực nước tại các vị trí công trình, nhận thấy các công trình đều đảm bảo cấp đủ nước tưới cho 100% diện tích sản xuất, không xảy ra hạn hán trên diện tích tưới do các đập dâng và trạm bơm phụ trách.

Mặc dù các hồ chứa đáp ứng đủ nước vụ hè thu nhưng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên vẫn đưa ra khuyến cáo. Theo đó, đối với vùng sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi các công trình thủy lợi dù đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất vụ hè thu 2019.

Tuy nhiên, do các vùng trên lưu vực đang trong các tháng mùa khô nên lượng dòng chảy đến các hồ dự báo sẽ thấp, vì vậy các địa phương vẫn cần sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho cả vụ.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi: Với những khu vực đồng bằng thì tình hình hạn hán được dự báo không gặp nhiều khó khăn, với khu vực miền núi do lượng mưa lũy tích từ đầu mùa mưa thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm nên nguy cơ hạn hán rất có khả năng xảy ra.

Vì vậy, những vùng này cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

MAI PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận