Thứ ba, 25/09/2018 10:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mã số chỉ định của Tổ chức chứng nhận VietGAP

23/10/2012, 10:46 (GMT+7)

Đề nghị cho biết quy định về mã số chỉ định của Tổ chức chứng nhận VietGAP?

* Đề nghị cho biết quy định về mã số chỉ định của Tổ chức chứng nhận VietGAP?

Trả lời:

Theo Điều 12 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT vấn đề trên được quy định như sau:

1. Tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định có một mã số riêng để quản lý. Mã số được ghi trong quyết định chỉ định.

2. Cách đặt mã số tổ chức chứng nhận VietGAP theo hướng dẫn tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT.

* Đề nghị cho biết các hình thức đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP? 

Trả lời:

Theo Điều 14 Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN-PTNT, hình thức đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP bao gồm:

1. Đánh giá lần đầu được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất ký hợp đồng chứng nhận VietGAP.

2. Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng nhận VietGAP.

3. Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận VietGAP đã hết hiệu lực.

4. Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất (không báo trước); số lần đánh giá giám sát do tổ chức chứng nhận quyết định tuỳ trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì VietGAP của cơ sở sản xuất.

5. Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất không tuân thủ VietGAP;

b) Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận