Thứ hai, 23/09/2019 09:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Mạng xã hội là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm

16/01/2015, 09:16 (GMT+7)

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội. Đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. 

Mạng xã hội là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết của VPCP

Dự Hội nghị Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổng kết năm 2014 và triển khai công tác năm 2015 vào sáng 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: Năm qua, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn xã hội, đến nay nhìn lại, có thể khẳng định, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện đáng trân trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của VPCP.

Nét nổi bật là năm 2014 nhờ tham mưu tốt, VPCP đã góp phần giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tham mưu phải chính xác, vừa đúng chủ trương của Đảng, vừa đúng Hiến pháp, luật pháp và đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, tính thực tiễn.

Đối với những thông tin không đúng, làm phân tâm xã hội, Thủ tướng cho rằng cùng với các bộ ngành triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình, VPCP phải chủ động tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động cung cấp thông tin chính thống. Thông tin nào không đúng thì nói lại để xã hội hiểu đúng. 

“Công tác thông tin bây giờ đòi hỏi nhanh lẹ, kịp thời để đáp ứng quyền được thông tin của người dân và tạo đồng thuận xã hội”, Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội. Đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. Chính vì thế, rất cần cung cấp các thông tin đúng đắn, chính  xác, kịp thời để định hướng dư luận.

“Trên mạng ai nói gì thì nói nhưng có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin. Đây là nhiệm vụ mới cần phải làm tốt hơn trong năm nay”, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho VPCP.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận