Thứ bảy, 23/06/2018 10:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Minh bạch trong xét chuẩn NTM

18/03/2014, 10:06 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM.

Theo quyết định này, các bước tiến hành phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định và được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng năm.

Quyết định này nêu rõ, xã đạt chuẩn NTM phải có đăng ký xã đạt chuẩn NTM và được UBND cấp huyện xác nhận, có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

Huyện đạt chuẩn NTM phải có đăng ký đạt chuẩn NTM và được UBND cấp tỉnh xác nhận, có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định. 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập; các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Tỉnh đạt chuẩn NTM phải có đăng ký đạt chuẩn NTM và được Bộ NN - PTNT xác nhận; có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định. 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn NTM phải đảm bảo có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM và các xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập. Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM. Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM. Việc công nhận lại xã, huyện, tỉnh đã đạt chuẩn NTM được thực hiện theo thời hạn 5 năm một lần tính từ ngày ban hành quyết định công nhận trước đó.

THÂN VĨNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận