Thứ bảy, 17/11/2018 06:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mô hình cá song chấm nâu trong ao đất

08/12/2014, 08:11 (GMT+7)

Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành đánh giá nghiệm thu dự án “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình SX giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu trong ao đất tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh”.

Đơn vị chuyển giao công nghệ đã chuyển giao thành công 8 quy trình công nghệ về SX giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu.

Đơn vị chủ trì thực hiện dự án đã xây dựng thành công 2 mô hình SX giống và nuôi thương phẩm cá song chấm nâu đạt chỉ tiêu, tiêu chuẩn.

Dự án đã tạo ra sản phẩm giống cá song chấm nâu đảm bảo chất lượng, góp phần chủ động nguồn giống cung cấp cho thị trường, phát triển phong trào nuôi cá biển, tận dụng tối đa diện tích mặt nước ao đầm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá với tổng điểm trung bình là 92,5 điểm, nhất trí nghiệm thu dự án đạt loại xuất sắc.

VN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận