Thứ bảy, 23/06/2018 09:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Mô hình nông thôn mới đã ngày càng rõ nét hơn"

17/07/2011, 13:20 (GMT+7)

Ông Trương Tấn Sang UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng BCĐ Chương trình xây dựng thí điểm NTM cho rằng hình hài NTM ngày càng rõ nét hơn.

Đánh giá sáu tháng đầu năm 2011 thực hiện thí điểm mô hình nông thôn mới, ông Trương Tấn Sang Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương cho rằng hình hài xã nông thôn mới hình thành ngày càng rõ nét hơn.  

Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới đến tháng 6/2011, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới Trung ương, diễn ra ngày 16/7, ở Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá kết quả triển khai Chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới đạt cao hơn năm trước, số các tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo Bộ Tiêu chí quốc gia đã tăng lên gấp đôi so với khi triển khai chương trình.

Qua thực hiện đã có nhiều mô hình tốt trên một số lĩnh vực: phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng đời sống văn hóa-xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội; xây dựng hệ thống chính trị; bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Điều quan trọng là sau một thời gian ngắn thực hiện chương trình, thực tiễn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đã rút ra một số kinh nghiệm tốt về biện pháp, cách làm, cơ chế huy động các nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cần được khẩn trương khắc phục trong thời gian tới về công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và người dân hiểu rõ mục tiêu, phương pháp xây dựng nông thôn mới; việc ban hành các hướng dẫn cần thiết của các bộ, ngành Trung ương cho xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm; bố trí giải ngân nguồn vốn ngân sách; huy động nội lực, thu hút đầu tư; triển khai các dự án phát triển sản xuất, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới... Ông nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2011 cần phải tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành phần còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để các xã điểm thực sự trở thành mô hình nông thôn mới trong thực tiễn, nhân ra diện rộng theo Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của vùng và cả nước.

Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của đại diện các bộ ngành, các xã điểm xây dựng nông thôn mới cho thấy sáu tháng đầu năm 2011, các xã điểm đã tập trung cao hơn cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Kết quả bước đầu đã có tác động tích cực đến việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Một số xã đã hoàn thành một số tiêu chí khó như thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động. Thông qua các hoạt động xây dựng nông thôn mới, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ xã, thôn được nâng lên một bước; nhận thức trong nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Người dân tin tưởng, tự tin tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được của mô hình cho phép xác định rõ hơn nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế và chính sách cần thay đổi để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Nhiều kinh nghiệm đã được Chính phủ sử dụng để ban hành chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bước đầu, các địa phương đã huy động được sức mạnh của công đồng và cả hệ thống chính trị tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố gấp rút kiểm tra, yêu cầu các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc việc cấp vốn và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn cho các xã điểm để thực hiện chủ trương của Trung ương: sớm xây dựng các xã điểm thành mô hình nông thôn mới thực tiễn để người dân trong nước học tập.

Theo Vietnam+

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận