Thứ hai, 28/05/2018 03:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mỗi sản phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan nhà nước về ATTP

17/04/2014, 07:00 (GMT+7)

Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương vừa cùng ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP. 

Theo đó, việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về ATTP phải đảm bảo nguyên tắc: Một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể: Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý;

Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương, thì Bộ NN-PTNT quản lý; đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý, trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ NN-PTNT quản lý;

Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận