Thứ hai, 20/08/2018 02:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Móng Cái thay đổi phương thức đầu tư xây dựng NTM

14/10/2013, 10:04 (GMT+7)

Đến thời điểm này, trong 9 xã tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, xã ít nhất cũng đã đạt 8 tiêu chí, xã nhiều nhất đạt 13/19 tiêu chí theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh), khẳng định, sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn 9 xã nông nghiệp ở địa phương, nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ đã giảm dần qua các năm.

Trong đầu tư thay đổi phương thức sản xuất, TP đã hỗ trợ là 9,381 tỷ đồng triển khai thực hiện 50 dự án với tổng kinh phí đầu tư là 23,450 tỷ đồng.

Các dự án nêu trên thuộc 15 nhóm ở 4 lĩnh vực chính: Lĩnh vực trồng trọt (14 dự án); lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản (5 dự án); lĩnh vực chăn nuôi (28 dự án); đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp (3 dự án). Nhiều dự án đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Điều đó cũng cho thấy, Chương trình xây dựng NTM đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận lớn từ cộng đồng dân cư.

Đến thời điểm này, trong 9 xã tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, xã ít nhất cũng đã đạt 8 tiêu chí, xã nhiều nhất đạt 13/19 tiêu chí theo quy định.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận