Thứ ba, 19/02/2019 06:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một huyện 5 năm có thêm 2.748 hộ nông dân sản xuất giỏi

10/12/2013, 09:49 (GMT+7)

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đến cuối năm 2013, toàn huyện đã có 6.431 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp.

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), đến cuối năm 2013, toàn huyện đã có 6.431 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp.

Như vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn, toàn huyện Đơn Dương đã có thêm 2.748 hộ nông dân SXKD giỏi (năm 2008 toàn huyện có 3.583 hộ SXKD giỏi). Trong đó, nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương có 20 hộ, cấp tỉnh có 609 hộ.

Theo đánh giá của UBND huyện Đơn Dương tại sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, 5 năm qua, huyện đã đặc biệt tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức xây dựng các phong trào trong nông dân về SXKD giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo để vươn lên làm giàu, tham gia xây dựng nông thôn mới…

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận