Thứ bảy, 24/08/2019 03:21 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Một huyện huy động hơn 1.860 tỷ đồng

27/09/2018, 08:04 (GMT+7)

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, nên huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vào cuộc với sự quyết tâm cao nhất.

14-29-37_trn_vn_thoi_huy_dong_hon_1860_ty_dong_xy_dung_ntm
Huyện Trần Văn Thời tích cực huy động các nguồn lực xây dựng NTM

Sau gần 8 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của huyện Trần Văn Thời đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao; cơ cấu kinh tế, SX nông nghiệp chuyển biến rõ nét, huyện không phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản, không chạy theo thành tích; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư.

Đến nay, toàn huyện đã có 3/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tổng các tiêu chí đạt được là 135 tiêu chí (bình quân mỗi xã đạt 12,27 tiêu chí), tăng 133 tiêu chí so với năm 2011 (năm 2011 chỉ có xã Trần Hợi đạt 2 tiêu chí).

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường từ huyện đến xã được nhựa hóa, bê tông hóa với chiều rộng mặt đường trên 3m, đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm, đạt quy định. Giai đoạn 2011 - 2018, huyện đã đầu tư xây dựng, sửa chữa 482 công trình thủy lợi phục vụ SX, đáp ứng nhu cầu của người dân. Có 11/11 xã đã đạt tiêu chí thủy lợi.

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện là 37 triệu đồng/năm. Nhờ chuyển đổi SX, gia tăng thu nhập nên đã có 7/11 xã đạt tiêu chí thu nhập; phấn đấu đến cuối năm 2018 có 8/11 xã, năm 2019 có 9/11 xã và đến năm 2020 cả 11/11 xã đạt tiêu chí này.

Bên cạnh đó, huyện đã cho rà soát hộ nghèo, cuối năm 2017 còn 3.598 hộ nghèo, chiếm 7,68%; 1.753 hộ cận nghèo, chiếm 3,74%. Trong đó, có 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 4% theo quy định Bộ tiêu chí NTM. Dự kiến đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,68%; hộ cận nghèo giảm xuống 2,74%,

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, công tác giải quyết việc làm cho lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh được quan tâm; phần lớn người dân trong độ tuổi đều có khả năng tham gia lao động, do đó tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 92% (theo quy định >=90%). Hiện 11/11 xã đạt tiêu chí việc làm.

Về giáo dục, các xã đã đạt và tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về công tác giáo dục cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người dân mua BHYT đến 31/7/2018 đạt 89,5% (theo quy định >=85%).

Về QPAN, các xã tích cực xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu đóng quân hằng năm. 10/11 xã không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tệ nạn và tội phạm xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước

Sau 8 năm, tổng nguồn vốn và cơ cấu các nguồn vốn huy động xây dựng NTM của huyện Trần Văn Thời đạt 1.866 tỷ 233 triệu đồng. Đến nay, huyện có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí là Trần Hợi, Khánh Bình (đã được công nhận xã NTM); 1 xã đạt 18/19 tiêu chí là xã Khánh Lộc (đã được công nhận xã NTM); 4 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí là xã Lợi An, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Phong Điền; 4 xã đạt từ 7 - 8 tiêu chí là xã Khánh Hải, Phong Lạc, Khánh Hưng, Khánh Bình Đông.
TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận