Thứ bảy, 23/06/2018 07:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Một số quy định đối với người lao động

08/05/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 và Nghị định số 05/2015 ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Bạn đọc anhtuan@gmail.com hỏi:

 Tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp. Theo hợp đồng tôi làm kế toán, nhưng năm 2016 do yêu cầu của doanh nghiệp giảm một số cán bộ kế toán nên giám đốc tạm thời chuyển tôi sang làm công việc khác không đúng chuyên ngành tôi học. Sau đó tôi tạm nghỉ việc 6 tháng. Nay gần hết thời hạn tạm nghỉ, tôi chuẩn bị đi làm. Xin hỏi việc giám đốc bố trí việc không đúng với ngành nghề có đúng luật không và khi hết thời hạn tạm nghỉ việc, tôi có được ký kết lại hợp đồng lao động không.

Trả lời:

Theo Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012 và Nghị định số 05/2015 ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Việc nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động theo Điều 33 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Vậy trường hợp của bạn do yêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên việc giám đốc tạm thời bố trí bạn làm những công việc không đúng với hợp đồng là phù hợp với pháp luật. Khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động mà giám đốc không bố trí cho bạn làm công việc như đã giao kết trong hợp đồng thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới là đúng pháp luật.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận