Thứ năm, 23/05/2019 03:35 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Một số quy định mới về chế độ tử tuất theo Luật BHXH

18/06/2010, 15:13 (GMT+7)

Chị Lương Thị Hằng ở Thái Nguyên xin hỏi luật gia:

Hiện nay, chế độ tử tuất đối với thân nhân người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chết có những điều chỉnh mới như việc giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người hưởng chế độ tử tuất hàng tháng và trợ cấp tiền tuất đối với người lao động có hai giai đoạn đóng BHXH. Những vấn đề này tôi rất mong được luật gia nêu và giải thích rõ hơn những quy định của luật để áp dụng đối với trường hợp của gia đình?

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH; Nghị định 152 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH; Thông tư số 03 ngày 30/1/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152; Thông tư số 41 ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 03. Theo các văn bản trên thì chế độ tử tuất có những sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 36 (các đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) nếu bị suy giảm khả năng lao động thì việc giám định mức suy giảm khả năng lao động xét hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng do tổ chức BHXH giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động trong vòng 4 tháng kể từ khi người lao động bị chết.

Trường hợp khi người lao động chết mà con đang trong độ tuổi hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, thì thời hạn giới thiệu đi giám định mức suy giảm khả năng lao động trong vòng 4 tháng trước và 4 tháng sau thời điểm dừng hưởng trợ cấp theo quy định. Khi có kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng tiếp trợ cấp kể từ tháng dừng hưởng trợ cấp.

Trợ cấp tuất đối với người lao động tham gia đóng BHXH bắt buộc trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện được bổ sung như sau:

+ Người tham gia BHXH bắt buộc mà trước đó đã tham gia BHXH tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện, thì thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

+ Người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

+ Người có thời gian đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm hoặc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên mà khi chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

+ Người đang hưởng lương hưu mà có dưới 15 năm đóng BHXH bắt buộc hoặc có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, cách tại như quy định tại khoản 2 mục IV phần B Thông tư số 03/2007 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Từ những quy định như luật gia đã nêu, bạn nghiên cứu vận dụng vào trường hợp của người thân.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận