Chủ nhật, 15/09/2019 07:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Một số quy định trong hòa giải các vụ án dân sự

20/03/2015, 08:44 (GMT+7)

Chị tôi đang hầu tòa về tranh chấp tài sản trong vụ kiện ly hôn. Tòa án đã hòa giải nhiều lần và hai bên cũng có thay đổi về thỏa thuận vấn đề tài sản và nuôi con. 

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: bieuguyen87@gmail.com hỏi:

Vụ việc kéo dài cũng đã lâu, nay xin luật sư giải thích rõ hơn những vấn đề luật quy định khi thỏa thuận của các bên có sự thay đổi.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số 03/2012 ngày 3/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định tòa án có quyền quyết định trong một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Trường hợp có tranh chấp và có đơn khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết, nếu sau khi tòa án thụ lý vụ án và trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm các đương sự tự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì tòa án phải lập biên bản về sự thoả thuận đó và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

2. Trường hợp các bên yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự, nhưng sau khi tòa án thụ lý và trong quá trình giải quyết việc dân sự các bên có sự thay đổi về thoả thuận, thì cần phân biệt như sau:

a) Nếu các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ) bằng một thoả thuận mới thì tòa án tiếp tục giải quyết việc dân sự theo thủ tục chung.

b) Nếu một hoặc các bên thay đổi sự thoả thuận (một phần hoặc toàn bộ), nhưng không thoả thuận được về vấn đề đã được thoả thuận trước đó và có tranh chấp, thì được coi như đương sự rút đơn yêu cầu. Tòa án căn cứ vào Điều 311 và Điểm c Khoản 1 Điều 192 của Bộ luật Tố tụng dân sự ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự. Trong trường hợp này tòa án cần giải thích cho đương sự biết nếu họ vẫn có yêu cầu tòa án giải quyết, thì phải khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục chung.

Từ những quy định trên, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận