Thứ bảy, 25/05/2019 06:40 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Một số quy định về BHXH và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

01/07/2010, 11:58 (GMT+7)

Bạn đọc ở hòm thư loancidatv@gmail.com hỏi:

Trước hết xin cảm ơn luật gia đã trả lời những vướng mắc mà tôi đã hỏi về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Nay xin luật gia cho biết thêm cũng về trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp: Nếu từ ngày 1/1/2009 trở về sau thì người lao động nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện do BHXH thanh toán nhưng giai đoạn làm việc từ ngày 31/8/2008 trở về trước thì người lao động nghỉ việc có được hưởng trợ cấp gì từ BHXH hay không, quy định ở văn bản nào?

Trả lời:

Theo Luật BHXH và Nghị định 127 ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định thì bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009 đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng nhưng phải có đủ các điều kiện như: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong vòng 14 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm.

Thời gian người lao động thực tế làm việc theo bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Từ những quy định như luật gia đã nêu và phân tích thì bạn cần xác định mốc thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ khi nào và thời điểm nghỉ việc, thời điểm được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp để tính thời gian trước đó hưởng các chế độ theo Luật BHXH. Nếu còn vấn đề vướng mắc bạn đến hỏi cơ quan BHXH thì sẽ được giải đáp cụ thể.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận